Thông tin đăng ký sử dụng
Lưu ý: Phương thức Đăng ký tài khoản sử dụng Website này là công khai. Sau khi thông tin được gửi đi, bạn sẽ được người Quản trị phê duyệt và cấp quyền truy cập vào Website (bao gồm thông tin tài khoản đăng nhập) thông qua Email mà bạn đã đăng ký ở bên dưới.  Các trường có dấu * là bắt buộc nhập.
Mã số thuế/Mã đơn vị:  *
Họ tên người đăng ký:  *
Điện thoại người đăng ký:  *
Tên Khách sạn/Nhà nghỉ:  *
Thuộc Địa bàn:  *
Đơn vị quản lý:  *
Địa chỉ Khách sạn/NN:  *
Điện thoại:  * Fax: 
Email:  * Website: 
Loại cơ sở kinh doanh:  *
Phương thức thanh toán:  *
Chu kỳ thanh toán:  *
T/T xuất hóa đơn GTGT: 
Mã bảo vệ:    jCJ3vt
Nhập mã được hiển thị ở trên:
*
  Quý khách hàng nộp lại 1 bản hợp đồng tại : Số 9B, đường Trần Phú, phường Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.